•  
  •  
  •  
Huidproblemen

Veneus oedeem (CVI)

We spreken van oedeem, wanneer er vochtophopingen in het weefsel zijn. Veneus oedeem moet niet verward worden met lymfoedeem. Lees hier de oorzaken en behandeling van veneus oedeem. 

Oorzaken

Veneus oedeem ontstaat doordat de kleppen die in de beenaderen (venen) zitten, niet goed functioneren. Hierdoor wordt het bloed niet goed afgevoerd richting het hart. Door een ophoping van bloed in de vaten, wordt er als het ware vocht vanuit de vaten de weefsels in gestuwd. Hierdoor ontstaat vochtophoping in het weefsel (oedeem). Deze ophopingen komt met name voor rond de enkels, en verergeren in de loop van de dag.

De bloeddruk in de beenvaten neemt toe, vaten en vaatjes verwijden zich en er ontstaan vaak spataderen. CVI kan op elke leeftijd voorkomen, maar ouderen, zwangere vrouwen en invaliden lopen een groter risico. Door ophoping van vocht worden de benen worden zwaar, rusteloos en zwellen op. Vochtophoping en verwijde bloedvaten of spataderen geven pijnklachten.

Bovenstaand klachtenpatroon noemt men Chronische Veneuze Insufficiëntie (CVI).

Behandeling

Afhankelijk van de ernst van uw oedeem, bestaat de behandeling uit (een combinatie van) de volgende componenten:

Huidbehandelingen
Laserbehandelingen